Informácie

 

Obchodný názov spoločnosti:

Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.

Adresa: Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 3641 3941

 

Názov klubu: MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s.

Rok založenia: 1932

Klubové farby: biela, modrá, červená

 

Tel.: +421 902 103 232, e-mail: sekretariat@mhk32lm.sk

 

​Organizuje činnosť družstiev juniorov a seniorov

 

Štatutárny orgán klubu - Predstavenstvo:

Predseda predstavenstva         MUDr. Drahovzal Oldřich                                 0905 346 731

Výkonný riaditeľ                        Michalík Ján                                                                          

Športový riaditeľ                        Ing. Škandera Vlastimil                                    0905 338 004

                                                                                                              skandera@mhk32lm.sk 

 

Kontrolný orgán klubu - Dozorná rada:

Predseda                                    Čenka František

Člen                                            Ing. Balco Ľubomír

Člen                                            Ing. Huna Rudolf st. 

 

 

 

Marketingový manažér

Ing. Borsík Martin - borsikmartin@gmail.com     

 

Bezpečnostný manažér

Nitriansky Roman - 0903 504 980

 

 

Realizačné tímy družstiev MHk 32 Liptovský Mikuláš na sezónu 2021/2022:

"A" mužstvo

Hlavný tréner:                               Jančuška Milan              

Asistent trénera:                           Paukovček Pavol      

Tréner brankárov:                         Lepiš Peter

Vedúci mužstva:                               Ing. Ladislav Pida

Kustód:  

 

Družstvo Juniorov

Hlavný tréner:                                Mgr. Majdek Ján

Asistent trénera:                            Lepiš Peter