Bezpečnostné opatrenia.

Slovenský ľadový zväz zareagoval na nedávne teroristické útoky vo svete zvýšenou bezpečnosťou na hokejových stretnutiach organizovaných pod hlavičkou SZLH.

V súvislosti s teroristickými útokmi, ktoré sa udiali v predchádzajúcich dňoch, prijal Policajný zbor Slovenskej republiky (ďalej len PZ SR) preventívne opatrenia na úseku zabezpečenia bezpečnosti počas organizovania športových podujatí, preto prosíme všetkých návštevníkov zápasov a fanúšikov o maximálne rešpektovanie bezpečnostných pokynov usporiadateľov a SBS zložiek. Zároveň prosíme všetkých návštevníkov, aby kvôli zvýšeným bezpečnostným kontrolám prišli v dostatočnom predstihu pred konaním podujatia.

Bezpečnostná komisia SZĽH (ďalej iba BK SZĽH) na stretnutí s predstaviteľmi PZ SR bola informovaná o vyhodnotení bezpečnostných hrozieb v SR, počas konania športových podujatí. PZ SR navýšil počty službukonajúcich policajtov velených do bezpečnostných opatrení pri zabezpečovaní poriadku na verejne prístupných miestach - pri zimných štadiónoch, kde sa odohrávajú hokejové zápasy Tipsport ligy, 1. hokejovej ligy a zápasov riadených SZĽH.

Na základe týchto opatrení vydáva BK SZĽH usmernenie pre kluby SZĽH, ktoré organizujú športové podujatia.

Športové kluby ako organizátori športových podujatí sú povinné riadiť sa stanovami, poriadkami a smernicami SZĽH ako aj zák. NR SR č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon).

Pomôžme Monike

06.05.2020: Vážení priatelia, pomôžte.

celý článok

Nové tréningové pomôcky

06.05.2020: Nové tréningové pomôcky.

celý článok

Rovní a rovnejší?

28.04.2020: Je všetko morálne v poriadku?

celý článok

Dva rôzne metre?

20.04.2020: Podali sme podnet voči uzneseniu Výkonného výboru.

celý článok

O sezóne po sezóne s Generálnym manažérom

16.03.2020: Posezónny rozsiahli rozhovor s Generálnym manažérom.

celý článok