HC Grotto Prešov
HC Košice
HC Nové Zámky
HC Slovan Bratislava
HC´05 Banská Bystrica
HK Dukla Michalovce
HK Dukla Trenčín
HK Nitra
HK Poprad
HK Rysy
HKM Zvolen

Bezpečnostné opatrenia.

Slovenský ľadový zväz zareagoval na nedávne teroristické útoky vo svete zvýšenou bezpečnosťou na hokejových stretnutiach organizovaných pod hlavičkou SZLH.

V súvislosti s teroristickými útokmi, ktoré sa udiali v predchádzajúcich dňoch, prijal Policajný zbor Slovenskej republiky (ďalej len PZ SR) preventívne opatrenia na úseku zabezpečenia bezpečnosti počas organizovania športových podujatí, preto prosíme všetkých návštevníkov zápasov a fanúšikov o maximálne rešpektovanie bezpečnostných pokynov usporiadateľov a SBS zložiek. Zároveň prosíme všetkých návštevníkov, aby kvôli zvýšeným bezpečnostným kontrolám prišli v dostatočnom predstihu pred konaním podujatia.

Bezpečnostná komisia SZĽH (ďalej iba BK SZĽH) na stretnutí s predstaviteľmi PZ SR bola informovaná o vyhodnotení bezpečnostných hrozieb v SR, počas konania športových podujatí. PZ SR navýšil počty službukonajúcich policajtov velených do bezpečnostných opatrení pri zabezpečovaní poriadku na verejne prístupných miestach - pri zimných štadiónoch, kde sa odohrávajú hokejové zápasy Tipsport ligy, 1. hokejovej ligy a zápasov riadených SZĽH.

Na základe týchto opatrení vydáva BK SZĽH usmernenie pre kluby SZĽH, ktoré organizujú športové podujatia.

Športové kluby ako organizátori športových podujatí sú povinné riadiť sa stanovami, poriadkami a smernicami SZĽH ako aj zák. NR SR č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon).