HC 19 Humenné
HC Košice
HC MIKRON Nové Zámky
HC SLOVAN Bratislava
HC ‘05 Banská Bystrica
HK Dukla Ingema Michalovce
HK DUKLA Trenčín
HK GROTTO Spišská Nová Ves
HK Nitra
HK Poprad
HKM Zvolen
Logo
Logo

V nových podmienkach

Dňa 18. júna 1990 sa uskutočnila konferencia jednodielovej TJ HK – 32, ktorej sa zúčastnilo 59 prítomných delegátov. Jej účastníci schválili stanovy HK – 32, uskutočnili voľbu riadiacich orgánov, riaditeľa Klubu (Peter Žitník), predsedu Rady sponzorov (Ing. Peter Bielený), predsedu Komisií športovej činnosti (Ing. Vladimír Droppa, neskôr Dušan Halaj), predsedu Dozornej rady (Ing. Milan Hubka) a členov Dozornej rady (Ing. Marián Kruppa a Ing. Miroslav Uličný).

Stanovy klubu HK – 32 v kapitole „Základné ustanovenia“ čl. 1 zdôrazňujú, že Hokejový klub HK – 32 je dobrovoľné združenie občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú činnosť zameranú na rozvoj, prosperitu a ochranu hokejových záujmov mesta Lipt. Mikuláš. Poslaním Klubu je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevnenie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť. HK – 32 má vlastnú symboliku, tvoria ho oddiely, spolky a iné záujmové skupiny. Je organizácia s právnou subjektivitou. Sídlom je Lipt. Mikuláš, prístavba Zimného štadióna, Ul. Partizánov 2.

Stanovy ďalej riešia hlavné úlohy Klubu, otázky členstva, práva a povinnosti členov, štruktúry orgánov HK – 32, úlohy predsedníctva Klubu, Dozornej rady, Rady sponzorov, Komisie pre športovú činnosť, otázky majetku a hospodárenia ako aj právne postavenie HK – 32.

Už na konferencii TJ HK – 32 dňa 18. júna 1990 delegáti objektívne posúdili novú ekonomickú situáciu, ktorá vznikla po novembrovej revolúcii 1989. V zmysle pretvorenia celej štruktúry telovýchovných jednôt bolo vedenie HK – 32 postavené pred náročnú úlohu, ktorá si v podmienkach Klubu vyžadovala získať značné finančné prostriedky (ročne takmer 7,5 mil. Kčs.) pre plynulú činnosť Klubu. Toto je možné realizovať len za vytvorenia optimálnych ekonomických podmienok v procese podnikateľských aktivít. Preto celé úsilie predstavenstva Klubu je od prvých dní orientované na intenzívny rast ekonomického a podnikateľského potenciálu.

V zmysle ust. § 19. písm. 1., zákona č. 83/90 Zb. bola vykonaná registrácia na Ministerstve vnútra a životného prostredia SR v Bratislave dňa 26. júna 1990. Predmetom činnosti HK – 32 – čo chceme znova zdôrazniť – je rozvoj športovej činnosti zameranej na ľadový hokej a rozvoj vedľajšej hospodárskej činnosti zameranej na vytváranie ekonomických podmienok pre plnenie rozhodujúcich úloh Klubu. Podľa stanov, Hokejový klub HK – 32 tvoria tieto strediská: 1. zimný štadión, 2. ubytovňa, 3. bufet na zimnom štadióne, 4. bufet v ubytovni, 5. doprava, 6. oprava a predaj športovej výstroje, 7. športová činnosť, 8. výrobná činnosť, 9. Sazka – športka, 10. správa klubu HK 32, 11. obchodná činnosť, 12. SCI CLUB, 13. plaváreň.

Dvojročné výsledky ukazujú, že táto orientácia bola správna.

Radi spomíname

Diváci si zo zimného štadióna v Lipt. Mikuláši veľmi často odnášajú príjemné a radostné spomienky. Je to nielen radosť z víťazstiev domáceho mužstva v I. SNHL, ale aj mnohých priateľských a medzinárodných stretnutí. Medzi tieto patrí aj príjemný zážitok z kvalitnej hry domácich hráčov A mužstva – výberu odchovancov – Lipt. Mikuláša s reprezentačným mužstvom ČSFR pred jeho odchodom na Zimné olympijské hry v Calgary. Spomínate si na toto stretnutie? Bolo 20. januára 1988.

Výber odchovancov L. Mikuláša – ČSFR 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)

Góly za L. Mikuláš: Spodniak, Cibák, Muchy a Pethö

Za ČSSR: Lála, Doležal, Rosol, Šejbam Pašek.

Mužstvá hrali v tomto zložení:
ČSSR: Dominik Hašek, Jaromír Šindel, Mojmír Božík, Jaroslav Benák, David Volek, Jiří Hrdina, Jiří Doležal, Rudolf Suchánek, Miloslav Hořava, Peter Rosol, Vladimír Růžička, Radim Raděvič, Antonín Stavjaňa, Eduard Uvíra, Jiří Šejba, Dušan Pašek, Igor Liba, Karel Soudek, Leo Gudas, Jiří Lála, Rastislav Vlach, Peter Vlk.
Odchovanci L. Mikuláša: Pavol Švárny, Jaromír Dragan, Jerguš Bača, Pavol Farkaš, Braňo Štulajter, Milan Koniar, Ladislav Bača, Rudolf Záruba, Richard Muchy, Jaroslav Spodniak, Peter Veselovský, Anton Bartánus, Ján Gažo, Ján Majdek, Ján Uličný, Pavel Paukovček, Ivan Cibák, Jozef Pethö, Ladislav Lubina, Slavomír Ilavský, Ivan Oško.

Tréner ČSFR: Dr. Ján Starší
Tréner odchovancov L. M.: Ing. Július Šupler

Aj fíni sklonili hlavy pred HK32

Darmo je … Keď hráči A mužstva HK 32 majú pred sebou motiváciu, vedia zahrať vedia sa vypnúť k vrcholnému výkonu. Dokázali to v nedávnej minulosti, ale aj v sezóne 1991/92. Dobrým dôkazom tohto tvrdenia je aj stretnutie s mužstvom KIEKKO-POJAT, s účastníkom I. fínskej ligy, ktoré na domácom ľade v Lipt. Mikuláši odohralo 23.8. 1989.

Stretnutie skončilo víťazstvom HK 32 v pomere 5:3 (3:0, 0:0, 2:2). Góly za domácich dali: Ján Gažo, Ján Majdek, Ľubomír Jágerský. Za hostí Markku Kyllönen a Vladimír Kýhos.

Keď hráči hrajú, sú aj návštevy …

Jasný dôkaz o tom, že na Liptove je veľký záujem o ľadový hokej, o súťaže v I. SNHL, poskytuje prehľad návštevnosti na jednotlivých stretnutiach a v tej – ktorej sezóne.

V roku 1986/1987 21 stretnutí na domácom ľade si prišlo pozrieť 16,553 divákov. Najviac ich bolo na zápasoch s Popradom (1036), Prešovom (1055) a Nitrou (1004).

V sezóne 1987/1988 stretnutia navštívilo už 26,457 ľudí. Najväčšiu účasť HK 32 zaznamenal na stretnutí s Prešovom (28.11. 1987) a to (3200) divákov. Stretnutia s Popradom (2000), so Skalicou (1679), s Púchovom (1500), s Martinom (1200), atď.

Sezóna 1988/1989 stretnutie s Dubnicou videlo (4300), s Nitrou (4000), s Michalovcami (3 500), s Bratislavou (3 000), s Topoľčanmi (300), s Popradom (2 600), atď. Stretnutia za sezónu videlo 48, 250 divákov.

Sezóna 1989/1990 Celková návštevnosť 26, 459 ľudí. Najviac na stretnutiach s Bratislavou (1657), s Dubnicou (1494), Banskou Bystricou (1420), Nitrou (1389), atď.

Sezóna 1990/1991 Celková návštevnosť bola 22, 125 divákov. Najviac na stretnutiach s Popradom (2000), Sp. Novou Vsou (1138), Pov. Bystricou (1219), Michalovcami (1200), atď.

Rekord v návštevnosti bol v sezóne 1988/1989 a to až 48 250 divákov. Porovnanie návštevnosti ukazuje, že keď sa mužstvu HK 32 v I. SNHL darí, keď vyhráva a šplhá sa na vrchol tabuľky záujem divákov stápa. Bodaj by, tak tomu bolo aj v nastávajúcich sezónach.

Dobríkovci …

Ladislav v rokoch 1942 - 1952 pôsobil ako hráč a neskôr ako funkcionár. Milan Dobrík v Rokoch 1952 – 1964 bol hráčom v L. Mikuláši. Medzitým hral aj za Sláviu Bratislava a dve sezóny za DUKLU Zvolen. Neskôr bol trénerom II. a III. triedy. Cez celé svoje účinkovanie ostal verný mládeži. Jozef Dobrík pokračoval v rodinnej hokejovej tradícii ako hráč. V rokoch 1967/1968 začal v prípravke Milan Dobrík, ml. Prešiel poctivo celým svojím hokejovým vývojom. Hral za družstvo mladších a starších žiakov a aj za dorast, ktorý bol účastníkom I. dorasteneckej ligy. Na vojenskej službe bol v Michalovciach a hral za VTJ. Neskôr hosťoval v Piešťanoch. Teraz sa venuje trénerskej činnosti. Od sezóny 1989 sa na ľade objavil najmladší Dobrík, tiež Milan. Je v prípravke.