Logo
Hlavný sponzor
Liptovský Mikuláš - Mesto pre všetkých

Historická mozaika z rokov 1964 - 1981

Uverejňujeme stručné udalosti.

Sezóna 1964/1965

Mužstvo Iskra L. Mikuláš pokračovalo vo svojom formovaní, skvalitňovaní. Tréneri: Ján Kresák, Ladislav Zachrídes, Martin Hudba a v závere sezóny Pavol Zábojník. Hralo sa na otvorenom štadióne s umelou ľadovou plochou. Celok hral v tomto zložení: J. Mülner, J. Plch, F. Smrečiak, Š. Blaho, P. Tkáč, V. Bella, R. Záruba, J. Králik, I. Bobula, A. Kalousek, G. Honig.

V súťaži skončilo na 4. mieste.

Sezóna 1965/1966

V tomto ročníku mužstvo pod vedením trénera P. Zábojníka bolo doplnene o nových hráčov. Prebehla kvalitnejšie príprava, čo sa potom prejavilo na zlepšenej hre. Začalo sa uvažovať o zastrešení štadióna. Mimo funkcionárov Iskry Lipt. Mikuláš tento zámer iniciujú aj z vedenia Kožiarskych závodov a MsNV.

Sezóna 1966/1967

Rozvoj hokeja v L. Mikuláši napreduje. Skvalitňuje sa tréningový proces, zintenzívňuje sa „hľadanie“ nových hráčskych posíl z iných oddielov. Iskra L. Mikuláš chce dosiahnuť významnejšie postavenie v slovenskom hokeji. K tomuto má dopomôcť aj nový krytý zimný štadión. Pri jeho výstavbe začali výkopové práce a boli dovezené prvé časti oceľovej konštrukcie. Mužstvo sa usilovne pripravuje pod vedením trénera Pavla Zábojníka.

Sezóna 1967/1968

Vytúžený sen hráčov, ale aj priaznivcov ľadového hokeja sa stáva skutočnosťou. V L. Mikuláši je ľadová plocha zastrešená. Podmienky na tréning sa zlepšili. Už nevadí, keď padá hustý sneh, alebo prší… Záujem o hokej v meste vzrástol.

Sezóna 1968/1969

Po odchode trénera P. Zábojníka sa v A mužstve začína vytvárať nová atmosféra, ktorá smeruje k premene techniky a systému hry. Ide o moderné prvky útočnej hry. Nastúpili noví tréneri: Martin Hubka a prof. Ján Valko. Mužstvo je doplnene o hráčov zo staršieho dorastu.

Sezóna 1969/70

Tréneri prof. J. Valko a Martin Hubka usilovne v systéme hry presadzujú svoju „filozofiu“ – pri „zaistenej“ obrane, musia hráči neustále útočiť, rýchlo korčuľovať, „vedieť o sebe“. Hra sa darí. Hráči hrajú s chuťou a badať poctivý prístup k tréningom. Možno, že v ŠK L. Mikuláš prichádzajú lepšie časy.

Sezóna 1970/71

Týmto ročníkom sa vlastne začala v Lipt. Mikuláši nová a významná etapa v rozvoji mikulášskeho hokeja. ŠK L. Mikuláš dosiahol dobré výsledky. Je ich viac. Vytvoril sa kvalitný základný káder mužstva. Toto dosiahlo II. miesto. ŠK L. Mikuláš začali brať vážne všetky popredné mužstvá. Odišli tréneri – prof. J. Valko a M. Hubka – Nastúpil nový ambiciózny tréner J. Justra. Vymenené bolo aj vedenie mužstva.

Sezóna 1971/1972

Uviedli sme už, že od roku 1964 celá orientácia v mikulášskom hokeji bola zameraná na vybudovanie kvalitného mužstva.

Šesť rokov trvalo formovanie … Úspechy sa však postupne dostavili. V sezóne 1970/71 mužstvo v SNHL skončilo na II. mieste. V tejto sezóne hokejisti vybojovali I. miesto v SNHL. Dlhoročná „robota“ trénerov, hráčov a funkcionárov sa vydarila. Družstvo, hráči vyhrali aj súťaž slušnosti. A to už hokejistov z Lipt. Mikuláša začali rešpektovať všetky popredné mužstvá. V tomto období sa začala slávna história mikulášskeho hokeja. O jej pozitívny a dobrý výsledok sa pričinili aj najlepší „strelci“ SNHL, útočníci ŠK L. Mikuláš: Vincent Školiak – Emil Sliviak – Ján Šeliga. Školiak ako najlepší strelec a Sliviak so Šeligom ako najproduktívnej­ší hráči.

I. miesto v SNHL „vybojovali“:

Brankári: Jozef Sasko a Peter Ondrejka
Obrancovia: Igor Pažický, Ján Plch, Anton Kalousek, Miroslav Michálek, Rudolf Pongrác.
Útočníci: V. Majerík, J. Šeliga, P. Tkáč, E. Sliviak, I. Bobula, L. Hričák, P. Bielený, M. Kriška, J. Přikryl, V. Školiak, I. Naď, J. Laco, V. Čabuda.
Tréner: Jiří Justra a technický vedúci Vladimír Slovikovský

Sezóna 1972/1973

Aj tejto sezóne dosahujú hráči dobré výsledky. Len zaváhaním pred záverom súťaže sa pripravili o I. miesto. Skončili na II. mieste. Možno, že vplyv na túto skutočnosť mala výmena trénerov. Odišiel J. Justra a prišiel Karel Autrata.

Sezóna 1973/74

Víťazom sezóny I. SNHL sa znova stalo mužstvo ŠK L. Mikuláš. Stalo sa tak po ročnej prestávke! Majstrovský titul I. miesto, zlaté medaily vybojovali títo hráči: Sasko, Kalousek, Koniar, Ondrejka, Lazišťan, Školiak, Slliviak, Naď, Pongráv, Michálek, Plch, Tkáč, Vladimír Majerík, Ján a Jozef Šeligovci, Laco, Pažický, Bobuľa, Ivan a Milan Kriškovci, Cibák, Korček. Trénerom bol Karel Autrata. Vedenie hokejového oddielu v ŠK L. Mikuláš tvorili: Jozef Kmeť, Ján Štepita, Teodor Horák, MUDr. Vladimír Fábry, Jozef Martinka (riaditeľ zimného štadióna), Vladimíč Slovikovský, František Voštinár a Daniel Oferica.

Sezóna 1974/75

Po skončení súťaže 1973/1974 z mužstva odišlo viac hráčov. Odišiel aj tréner K. Autrata. Mužstvo sa po skončení sezóny skĺzlo na III. miesto. Začína narastať generačný problém. Do mužstva prišli nový hráči, ale ich výkon ešte nebo dostatočný na podmienky I. SNHL. Určité „opojenie“ z minuloročných úspechov mužstva vytvorilo ovzdušie spokojnosti a bezstarostnosti. Zhoršila sa tréningová morálka, najmä letná príprava … Pokles výkonnosti je viditeľný. Tento pokles sa úplne prejavil v sezóne 1976/79, kedy mikulášsky hokej začína strácať „kontakt“ s vedúcimi celkami I. SNHL.

Takto stručne sme zmapovali jedno z najvýznamnejších období hokeja v Lipt. Mikuláši. Ukazuje ako zložito, ťažko musel početný kolektív hráčov, funkcionárov, trénerov bojovať o objektívne sformovanie mužstva, ktoré by dokázalo obstáť v náročných podmienkach II. SNHL a neskôr v I. SNHL. Mnohé ciele, žiadosti a úsilia sa podarilo splniť. Hokej na Liptove žije!

Má bohaté šesťdesiatročné tradície!