Spúšťame hlasovanie o nové logo MHk 32 Liptovský Mikuláš