22.09.2017 18:00 HC 07 ORIN Detva - MHK 32 Liptovský Mikuláš 24.09.2017 16:00 HK Nitra - MHK 32 Liptovský Mikuláš 26.09.2017 17:00 HK ORANGE 20 - MHK 32 Liptovský Mikuláš

Výberové konanie na funkciu: hlavný tréner JUNIOROV a hlavný tréner DORASTU na sezónu 2017/18

pridané: 22.03.2017

MESTSKÝ HOKEJOVÝ klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., vyhlasuje výberové konanie na funkciu:

 

Hlavný tréner družstva JUNIOROV: uchádzači o funkciu HLAVNÝ TRÉNER DRUŽSTVA JUNIOROV MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s., na sezónu 2017/2018 doručia doklady v zalepenej obálke s textom: "VÝBEROVÉ KONANIE HT JUNIORI MHK32 LM - NEOTVÁRAŤ" najneskôr do stredy 5. apríla 2017 do 14:00 hod na adresu:

MESTSKÝ HOKEJOVÝ klub 32 LM a.s., ul. Partizánov 14, Liptovský Mikuláš 03101

 

Hlavný tréner družstva DORASTU: uchádzači o funkciu HLAVNÝ TRÉNER DRUŽSTVA DORASTU MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s., na sezónu 2017/2018 doručia doklady v zalepenej obálke s textom: "VÝBEROVÉ KONANIE HT DORAST MHK32 LM - NEOTVÁRAŤ" najneskôr do stredy 5. apríla 2017 do 14:00 hod na adresu: 

MESTSKÝ HOKEJOVÝ klub 32 LM a.s., ul. Partizánov 14, Liptovský Mikuláš 03101