HC Grotto Prešov
HC Košice
HC Nové Zámky
HC Slovan Bratislava
HC´05 Banská Bystrica
HK Dukla Michalovce
HK Dukla Trenčín
HK Nitra
HK Poprad
HK Rysy
HKM Zvolen

Stanovisko predstavenstva MHK k navýšeniu výdavkov na činnosť klubu

Vážení fanúšikovia ľadového hokeja v Liptovskom Mikuláši,

     dovoľujeme si informovať Vás o avizovaných zvýšených finančných nárokoch Mestského Hokejového klubu 32 Liptovský Mikuláš, a.s. súvisiacich so zabezpečením sezóny 2016/2017 a účasťou A mužstva seniorov v najvyššej hokejovej súťaži v SR - v Tipsport lige.

     V uznesení Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši č. 83/2016 zo dňa 12.augusta 2016 boli avizované zvýšené finančné nároky na činnosť klubu vo výške 80 tis. EUR v prípade účasti v najvyššej hokejovej súťaži SR, v porovnaní s rozpočtovými nákladmi v prípade účasti A mužstva v 1. lige seniorov SR.

     Finančné prostriedky z dotácie sú účelovo použité v zmysle podmienok Zmluvy po poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na výplaty odmien a prémií hráčov a trénerov klubu. Pred schválením súhlasného stanoviska Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši so vstupom do extraligy sme boli prihlásení do súťaže 1. Ligy Seniorov SR, do uznesenia MsZ boli uvedené len odhadované náklady na činnosť klubu pri vstupe do extraligy seniorov vo výške cca 80 tis. EUR.

     Po schválení účasti A mužstva seniorov MHK 32 Liptovský Mikuláš v extraligovej súťaži Mestským zastupiteľstvom, boli realizované právne úkony súvisiace so vstupom MHK do najvyššej hokejovej súťaže.   

     V súčasnosti, po odohratí dvoch súťažných mesiacov vieme na základe prijatých faktúr od hráčov vyčísliť finančné nároky na odmeny hráčov vrátane prémií za vyhraté zápasy počas septembrových a októbrových kôl súťaže.

     Z uvedeného dôvodu MHK 32 Liptovský Mikuláš, a.s. požiadal Mesto Liptovský Mikuláš o navýšenie dotácie z rozpočtu mesta nasledovne:
1. žiadosť na 30 tis. EUR (dofinancovanie úhrad odmien hráčov a trénerov za september 2016),
2. žiadosť na 50 tis. EUR (dofinancovanie úhrad odmien hráčov a trénerov za október 2016). 

     Avizovaných 80 tis. EUR na navýšenie nákladov na činnosť klubu, ktoré Mestské zastupiteľstvo 12.8.2016 pri schvaľovaní účasti MHK 32 Liptovský Mikuláš v Tipsport lige zobralo na vedomie, žiadame schváliť formou poskytnutia finančnej dotácie z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na základe materiálov k zmenám rozpočtu mesta. Prvých 30 tis. EUR  z avizovaných 80 tis. EUR bolo schválených Mestským zastupiteľstvom dňa 20.10.2016 uznesením č. 105/2016 v rámci zmien rozpočtu mesta, žiadosť na zvyšných 50 tis. EUR bude prerokovaná poslancami MsZ na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 18.11.2016.

            Za pozitívny prístup mesta k rozvoju ľadového hokeja vopred ďakujeme a ostávame s pozdravom

       Ivan Droppa - predseda predstavenstva                           Marek Uram - člen predstavenstva
     Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.          Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.