Nábor usporiadateľov

Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. hľadá dobrovoľníkov výkon usporiadateľskej služby s cieľom zaistenia bezpečnosti účastníkov športových podujatí organizovaných MHK 32 Liptovský Mikuláš v priestoroch Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši.

Čas výkonu dobrovoľníckej činnosti je počas zápasov A mužstva MHK 32 Liptovský Mikuláš:

počas 28 zápasov A mužstva MHK

zápasy sa hrajú od 11.9.2016 do 10.3.2017

hracie dni: piatok a nedeľa o 17,00 hod.

Náhrada za stratu času dobrovoľníka za 1 odohratý zápas: 9 EUR 

Náhrada bude dobrovoľníkovi uhradená na bankový účet po skončení kalendárneho mesiaca.

V zmysle § 9 Zákona o dani z príjmov a ustanovení Zákona o športe sú náhrady za stratu času dobrovoľníka registrovaného v informačnom systéme športu oslobodené od úhrady dane z príjmov v úhrnnej výške 500 EUR za zdaňovacie obdobie. Náhrada je ostatným príjmom podľa §8 ods. 1 písm. r) Zákona o dani z príjmov.

V prípade záujmu o výkon činnosti dobrovoľníka v športe (podmienkou je dosiahnutie 18 rokov veku k 11.9.2016) zašlite kontaktné údaje: sekretariat@mhk32lm.sk (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontakt), telefonicky 044 / 55 243 45, alebo osobne na sekretariáte klubu (v pracovných dňoch 8,00 – 14,00 hod.) na ul. Partizánov 14 pri Zimnom štadióne v Lipt. Mikuláši.

Pomôžme Monike

06.05.2020: Vážení priatelia, pomôžte.

celý článok

Nové tréningové pomôcky

06.05.2020: Nové tréningové pomôcky.

celý článok

Rovní a rovnejší?

28.04.2020: Je všetko morálne v poriadku?

celý článok

Dva rôzne metre?

20.04.2020: Podali sme podnet voči uzneseniu Výkonného výboru.

celý článok

O sezóne po sezóne s Generálnym manažérom

16.03.2020: Posezónny rozsiahli rozhovor s Generálnym manažérom.

celý článok