HC 19 Humenné
HC Košice
HC MIKRON Nové Zámky
HC SLOVAN Bratislava
HC ‘05 Banská Bystrica
HK Dukla Ingema Michalovce
HK DUKLA Trenčín
HK GROTTO Spišská Nová Ves
HK Nitra
HK Poprad
HKM Zvolen
Logo
Hlavný sponzor
Liptovský Mikuláš - Mesto pre všetkých

Vyjadrenie a stanovisko klubu

pridané: 14.11.2020

Vyjadrenie a stanovisko klubu​

  • Aj keď sme za 11 mesiacov nespočetne veľakrát objasňovali a vysvetľovali, či už SZĽH, na ktorom to vlastne všetko stojí a padá, tak aj verejnosti  naše pohnútky k odstúpeniu hokeja v Liptovskom Mikuláši na súkromnú spoločnosť, stále sa nájdu ľudia čo neustále chcú  tomu svojimi nezmyselnými obvineniami zabrániť a schovávajú sa pod rúškom „záchrany mikulášskeho hokeja“. Pritom veľmi dobre vieme, že im ide len o osobné naplnenie svojich, či už osobných cieľov, alebo politických, aby sa zviditeľnili a ukázali ako tí dobrí pred športovou verejnosťou .
  • Takže ešte raz, tu sú vyjadrenia, ktoré sú poslané na SZĽH:

 

  • Trestné stíhania, ako bolo aj deklarované Krajským riaditeľstvom PZ v Žiline, nemajú nič spoločné s hokejovým klubom a športovou činnosťou klubu.  Trestné stíhanie je vedené proti mestu Liptovský Mikuláš a týka sa: preverenia rekonštrukcie zimného štadióna a  vkladu pozemkov do Mestského hokejového klubu, kde je mesto 100% vlastník akcii.

 

  •  Pán Alušič,  vystupujúci ako hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš údajne napadol klub, pretože má dlhy voči veriteľom vo výške  cca 500 000,00 €,  to sa nezakladá na pravde. Klub nemá dlžobu v tejto sume a pán Alušič si zamenil pojem dlžoba a účtovná strata. Po naplnení ustanovení vyplývajúcich zo zmluvy o odpredaji časti podniku, vrátane kúpnej ceny a splatení pohľadávok, ktoré sú zmluvne zabezpečené klub MHK 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vyplatí všetky záväzky.  Klubu  MHK 32 Liptovský Mikuláš, a.s. bola udelená  extraligová licencia na začiatku novej sezóny 2020/2021 pri rešpektovaní všetkých podmienok SZĽH vrátane vysporiadania záväzkov, keby klub MHK 32 Liptovský Mikuláš, a.s. tieto podmienky nespĺňal nebola by mu udelená extraligová licencia.

 

  • Takisto sme zdokladovali (právnym stanoviskom), že primátor mesta pán Ing.Ján Blcháč PhD. ako jediný akcionár klubu má právo sám rozhodnúť o odpredaji časti podniku. Mestské zastupiteľstvo nemá v tomto žiadnu kompetenciu. Ak pán Alušic ako advokát, ktorý doteraz neuzavrel s Mestom Liptovský Mikuláš  riadnu pracovnú zmluvu, údajne tvrdí opak, môžeme Vás ubezpečiť, že sa hlboko mýli a neodborne prejavuje.

 

  • Absurdné sú obvinenia o „dôvodnom podozrení", že sa generálny manažér chystá zbaviť dlhov v klube prevodom na novú spoločnosť. Ako sa už vyššie spomína, na SZĽH sme zdokladovali koľko má klub dlhov z obchodného styku a akým spôsobom ich vie vykryť tak, aby po prevode licencie klub MHK 32 zostal bez dlhov či už voči hráčom, trénerom alebo obchodným partnerom. Všetko sme riadne podpísali a podpisy overili pred notárom a takýmito dokumentami disponuje aj SZĽH. 

 

Na záver :

Ak Vám samotný predstavitelia SZĽH povedia „ áno splnili ste podmienky na prevod licencie z titulu Zmluvy o predaji časti podniku „ ale............... nejaký pán neustále bombarduje zväz nepravdivými informáciami a tak ideme (SZĽH ) čakať aby ..........

 

Ak Vám samotný predstavitelia SZĽH povedia „ áno splnili ste všetky podmienky na preregistrovanie hráčov „ ale ........................nejaký ľudia napíšu opäť vyfabulované podozrenia, atak ideme radšej zase (SZĽH ) čakať  .................

 

A takto to ide dokola už 11 mesiacov.

 

Právne stanovisko APHK, ktoré dalo na SZĽH :

 

Licencia  nie je  majetkom klubu, ale len právom vzťahujúcim sa k predmetu činnosti subjektu - účasť v lige riadenej a organizovanej majiteľom licencie SZTĽH.
Prevádzajúci obchodný subjekt časť svojich práv previedol právnou formou prevodu časti podniku na druhý subjekt tento nerušene pokračuje vo výkone prevedených práv a povinností za rovnakých podmienok po zápise tejto skutočnosti do obchodného registra. Ide o bežný obchodno právny úkon (viď naposledy identický prípad extraliga HK Poprad a.s. HK Poprad s.r.o.). Taký je zákon.

Licencia ostáva stále majetkom SZĽH, právo z nej vykonáva nadobúdateľ z titulu zmluvy a ak ten poruší pri výkone práva z licencie predpisy SZĽH môže mu byť táto licencia odňatá.

MHK 32 LM nemá možnosť hrať, mať podpísaných hráčov,... platiť ich,...  nakoľko tieto časti podniku sú právoplatne prevedené na nový subjekt. 

 

 

Je to už unavujúce a frustrujúce pre všetkých v klube a naozaj pevne veríme, že ľudia na zväze sa chlapsky postavia k vzniknutej situácii a konečne už  ukončia  túto 11 mesiacov ťahajúcu sa kauzu v prospech klubu a v prospech hokeja v Liptovskom Mikuláši.