Sú argumenty Martina Cibáka ohľadom mikulášskeho hokeja správne ?

pridané: 08.07.2020

Sú argumenty Martina Cibáka ohľadom mikulášskeho hokeja správne ?

Dňa 02.07.2014 vzniklo občianske združenie Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš o.z. Už z názvu novovzniknutého občianskeho združenia bolo vidieť, že pointa vzniku bola vzájomná spolupráca medzi, už vtedy existujúcim hokejovým subjektom v meste, ktorým je tradičný Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a.s a Hokejovými talentami o.z.. Výchova mladých talentovaných športovcov je veľkým základom dobre fungujúceho hokejového klubu ako celku. Určite si to plne uvedomuje aj zakladateľ a člen správnej rady Hokejových talentov o.z Martin Cibák, ktorý má za sebou bohatú hokejovú kariéru. Preto nás, ako predstavenstvo MHK 32 Liptovský Mikuláš a.s mrzí aktuálna situácia, ktorá panuje v našom meste.

Občianske združenie Hokejové talenty sú dotačnými príspevkami od mesta nasledovne financované :

  •  01.01.2015 – 31.12.2015 – 32 000 eur

  •  01.01.2016 – 31.12.2016 – 63 000 eur

  •  01.01.2017 – 31.12.2017 – 63 000 eur

  •  01.01.2018 – 31.12.2018 – 63 000 eur

  •  01.01.2019 – 31.12.2019 – 63 000 eur

Tieto príspevky a ich financovanie zabezpečuje športovú stránku v tomto občianskom združení. O finančných príspevkoch, ktoré podliehajú réžií ohľadom ľadových plôch sa zatiaľ nebavíme, keďže tvoria osobitnú časť, ktorá je predmetom Koncesnej zmluvy medzi Mestom Liptovský Mikuláš a firmou JL aréna a.s, ale tvorí veľkú pomoc od mesta, aby tu hokej v našom meste mohol vôbec fungovať.

Na Valnom zhromaždení, konajúcom sa 01.07.2020, ktoré organizovalo občianske združenie Hokejových talentov padla diskusia ohľadom dorastu MHK 32 Liptovský Mikuláš, v ktorom každoročne pracuje trénerský tandem s chlapcami, ktorí prídu práve z občianskeho združenia Hokejových talentov z 9. Ročníka/kadetov. Sme si vedomí ubúdajúceho počtu chlapcov v tejto kategórií, čo má samozrejme nadväznosť na kategóriu juniori. Preto nám príde úplne nelogické, že p. Cibák zakladá kategóriu dorast vo vlastnej réžií z dôvodu, že občianske združenie dostalo len 50% financií od mesta Liptovský Mikuláš z plánovaného rozpočtu. Máme zato, že je to len forma nesúhlasného prejavu z jeho strany voči mestu a 50%, ktoré mu mesto zatiaľ nevyplatilo. „Ak mi mesto poskytne zvyšných 50% neotvorím dorast, ak mi nedá, otvorím dorast.“ slová Martina Cibáka hovoria jasnou rečou

 

Čo v tejto chvíli má hráč pod hlavičkou MHK 32 LM a.s.?

Dorastenec pod hlavičkou MHK 32 Liptovský Mikuláš a.s

  • 9 mesiac (aj s letnou prípravou) – ročný poplatok 33 eur/hráč

Hráč dostane od klubu materiálne vybavenie v podobe hokejok, pások .... ovocie pri tréningoch a zápasoch a tiež iontové nápoje.

 

Dorastenec pod hlavičkou Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš o.z

  • Bude alebo nebude platiť hráč nejaké poplatky? Podľa informácii by mali platiť cca 50 € mesačne a 33 € ročný poplatok !!!!!!!!!!!!!
  • Martin  tvrdí, že je to pre neho likvidačná strata  -50 % dotácie od mesta, ale otvára kategóriu dorast!? , ktorá stojí nemalé financie (ubytovanie, strava, doprava...)

 

Pýtame sa, akým právom Martin Cibák hodnotí prácu našej organizácie ako nekoncepčnú (vypadnutie dorastu z extraligy). Nebol to náhodou ročník, ktorý práve on  vychovával vo svojej organizácií Hokejových Talentov?

Náš klub MHK 32 Liptovský Mikuláš v sezóne 2020/2021 podá prihlášku do súťaží organizovaných SZĽH v kategórii muži, juniori a dorast. To znamená, že naplníme všetky kategórie, ktoré spravujeme. Urobíme maximum, aby sme sa s obidvomi kategóriami, tak juniorov aj dorastencov, v čo najkratšom čase prebojovali späť do najvyššej súťaže.

Nemáme v úmysle veci a problémy riešiť takýmto spôsobom cez médiá, ale tak isto nehodláme byť ticho a počúvať, ako zle a netransparentne pracujeme v našej organizácií.

 

Predstavenstvo a dozorná rada MHK 32 Liptovský Mikuláš a.s