Logo
Hlavný sponzor
Liptovský Mikuláš - Mesto pre všetkých

Rovní a rovnejší?

pridané: 28.04.2020

Je všetko morálne v poriadku?

 

V pondelok 20.4.2020 sme ako klub podali podnet voči uzneseniu Výkonného Výboru o určení zostupujúcich a postupujúcich mužstiev v Extralige juniorov a dorastu. V piatok, 24.4.2020, bol na internetovom portáli Hokejportal.sk uverejnený článok „Liptovský Mikuláš definitívne vypadol z extraligy dorastu„. Aj keď sme to nemali v pláne, predsa len musíme zareagovať  na daný článok a hájiť česť našich farieb. V predmetnom článku reagovali na náš oficiálne podaný podnet traja funkcionári SZĽH. Menovite Michal Handzuš, Miroslav Lipovský a pán Guryča. Už pri podávaní podnetu sme viac - menej očakávali zamietnutie nášho podnetu. Pre aktuálne vedenie Slovenského hokejového zväzu je v tomto ťažkom období zrejme normálne, meniť pravidlá tak, ako vyhovuje danej situácii a nadobúdame dojem, že sa vraciame do doby, kedy boli na Slovensku „silný a silnejší„ či „rovní a rovnejší“.

Teraz odhliadnuc od toho, že dorastenci Liptovského Mikuláša zostúpili z najvyššej súťaže (Tohto faktu si vedenie klubu bolo vedomé už dlhšiu dobu a vieme, že sme už nemali ani teoretickú šancu na záchranu). Ozrejmime si skôr, akým spôsobom sa to udialo.

Michal Handzuš, férové by takéto rozhodnutie bolo, keby sa tak udialo vo všetkých kategóriách rovnako. Vami vyslovená veta „princíp rovnosti pre všetkých“ stratila takýmto konaním nie len svoju vážnosť, ale aj opodstatnenie. Vo svete môžeme vidieť ukončovanie športových súťaží naprieč celým športovým spektrom. Vo všetkých vyspelých krajinách, naposledy napríklad v najvyššej Holandskej futbalovej súťaži, bol ukončení súťažný ročník bez zostupujúcich a postupujúcich tímov. V tomto prípade bol „princíp rovnosti“ pevne dodržaný.

Ako som napísal vyššie. Pán Šatan, zabudnime na Liptovský Mikuláš a rozprávajme sa skôr o tom, ako dospel Výkonný Výbor k takémuto rozhodnutiu. Aj v mojom podnete som písal, že nejde o Liptovskomikulášsky dorast, ale o princíp. Veľmi dobre si uvedomujem, v akom postavení bol náš dorast a že nemal ani len teoretickú šancu sa zachrániť, aj keby sa súťaž dohrala podľa harmonogramu.

Pán Guryča, nespochybňujem rozhodnutie VV SZĽH po legislatívnej stránke. Tú ste si upravili tak, aby to vyhovovalo danému rozhodnutiu a ja práve to budem napádať. Vy ako odborník, ktorým by ste mali byť, nakoľko zastávate dôležitú funkciu v štruktúre SZĽH a z Vašich skúseností s prácou v mládeži veľmi dobre viete, že mládež nie je len o „práci s mládežou“. (Mimochodom, tú má na starosti v Liptovskom Mikuláši v žiackych kategóriách, z ktorých sa následne hráči presúvajú do tímu dorastu,  Martin Cibák), ale aj o ročníku s ktorým pracujete. Už nie raz sa stalo, že jeden rok družstvo dorastu či juniorov vyhralo súťaž a na ďalší rok v tej istej kategórii bolo na dne tabuľky, alebo dokonca aj vypadlo. Takže ma, prosím Vás, nepoučujte o práci s mládežou.

Nie raz som povedal aj napísal, že v mládežníckych kategóriách je zostup a postup po metodickej stránke nesprávny, zvlášť keď zväzový regionálny metodici presadzujú hru na štyri formácie a trénerom to dávajú ako povinnosť. Ukážte mi klub a trénera, ktorý to bude dodržiavať, keď bude v hre o titul, alebo dokonca pôjde mužstvu o zostup. Toto je však téma na dlhšiu diskusiu.

 Pán Guryča, nakoľko som odpoveď nedostal ani v mojom prvom vyjadrení, najskôr zrekapitulujem:

12.03.2020 – z nariadenia vlády SR sa zastavili všetky súťaže

25.03.2020 KM SZĽH na svojom zasadnutí pripravila dve varianty ukončenia súťaží.

31.03. 2020 na zasadnutí VV ste si zmenili súťažný poriadok: zápisnica č.21 zo dňa 31.03.2020 bod 7 . Legislatíva

VV SZĽH súčinnosťou odo dňa schválenia (31.03.2020) do 30.04.2020 schvaľuje znenie bodu 4.5.2 Súťažného poriadku SZĽH nasledovne: V prípade, že sa súťaž predčasne skončí a je odohratých viac ako 50 % plánovaných zápasov zo súťaže podľa rozpisu príslušnej súťaže, SZĽH má právo určiť postupujúce resp. zostupujúce družstvá v príslušných súťažiach na základe dovtedy dosiahnutých športových výsledkov jednotlivých družstiev.

VV SZĽH súčinnosťou odo dňa 01.05.2020 schvaľuje znenie bodu 4.5.2 Súťažného poriadku SZĽH nasledovne: SZĽH upraví v jednotlivých smerniciach pre príslušné súťaže kritéria pre určenie postupu a zostupu v prípade predčasného ukončenia súťaže.VV SZĽH súčinnosťou odo dňa 31.03.2020 zrušuje bod 4.5.3 Súťažného poriadku SZĽH v znení: Postup a zostup v majstrovských súťažiach sa realizuje podľa umiestnenia družstiev po skončení súťaže. Vo všeobecnosti platí, že vo všetkých súťažiach sa uplatňuje systém priameho postupu z nižšej súťaže do vyššej súťaže, ak smernice pre príslušné mládežnícke súťaže SZĽH neustanovujú inak. Priamy postup sa uplatňuje tak, že víťaz, prípadne družstvo umiestnené na druhom mieste rovnakej súťaže, priamo postúpi/postupujú do vyššej súťaže. Systém priameho zostupu sa uplatňuje tak, že družstvo, ktoré sa umiestnilo na poslednom, prípadne predposlednom mieste vo vyššej súťaži, priamo zostupuje/zostupujú do nižšej súťaže.

07.04.2020 na zasadnutí VV SZĽH : zápisnica č.22 bod 4 : vyhodnotenie súťaží v sezóne 2019/2020

Bod 4 –Vyhodnotenie súťaží v sezóne 2019/2020

J. Jaško, I. Guryča, P. Remžík a členovia VV diskutovali o situácii predčasného ukončenia súťaží SZĽH v sezóne 2019/2020, pričom najskôr sa členovia VV a prizvaní zaoberali mládežníckymi súťažami SZĽH. Jedným z návrhov Komisie mládeže vo vzťahu k predčasného ukončeniu mládežníckych súťaží, ktorý prezentovali J. Jaško a I. Guryča je anulovanie sezóny a začatie novej sezóny v rovnakom zložení účastníkov v jednotlivých súťažiach tak, ako začali v nedohranej sezóne 2019 / 2020 bez postupov a zostupov do sezóny 2020/2021. Ďalším návrhom je v zmysle prijatej legislatívy SZĽH v mládežníckych súťažiach nevyhlasovať a neudeľovať víťazov a majstrovské tituly, ale len určiť postupujúcich a zostupujúcich na základe postavenia v tabuľkách jednotlivých súťaží tak, ako boli jednotlivé družstvá umiestnené v jednotlivých tabuľkách v momente predčasného ukončenia súťaží.

 Po diskusii členovia VV hlasovali o návrhu Komisie mládeže, aby sa v mládežníckych súťažiach nevyhlasovali a neudeľovali víťazi a majstri, ale len určili postupujúci a zostupujúci na základe postavenia v tabuľkách jednotlivých súťaží tak, ako boli jednotlivé družstvá umiestnené v jednotlivých tabuľkách v momente predčasného ukončenia súťaží.

Za – 4; Proti – 4; Zdržali sa – 1

Uznesenie VV SZĽH č. 22/2020/4 VV SZĽH neschválil návrh Komisie mládeže, aby sa aby sa v mládežníckych súťažiach nevyhlasovali a neudeľovali víťazi a majstri, ale len určili postupujúci a zostupujúci na základe postavenia v tabuľkách jednotlivých súťaží tak, ako boli jednotlivé družstvá umiestnené v jednotlivých tabuľkách v momente predčasného ukončenia súťaží.

 

15.04.2020 na zasadnutí VV: zápisnica nie je na stránke SZĽH sa VV znovu zaoberal (aký bol dôvod?) návrhom KM SZĽH. Tentokrát návrh prijal.

 

Legislatívne je teda všetko správne.

Moje otázky na Vás ale sú nasledovné:

  1. Prečo sa mení súťažný poriadok po ukončení súťaží ?
  2. Prečo sa tie zmeny v Súťažnom Poriadku uplatňujú so spätnou platnosťou?
  3. Prečo sa VV opäť zaoberal návrhom, keď tento návrh už raz odmietol?
  4. Je toto podľa vás férový a rovný prístup?

Daná reakcia nie je o spokojnosti alebo nespokojnosti Liptovského Mikuláša a ani o lepšej práci s mládežou.

Toto je len o ohýbaní a menení si pravidiel tak ako sa komu hodí.

 

P.S.

Dnes už vieme, že podnet podal aj ďalší klub, ktorého sa dané rozhodnutie bytostne dotýka. Sami sme zvedaví, akú odpoveď dostanú funkcionári klubu HC Ružinov.

 

Milan Čanky