Zápas s Košicami bol kontumovaný

pridané: 19.12.2019

Aj napriek našej snahe o nový termín zápasu, sme neodohratý súboj proti Košiciam, prehrali.

Zápas Liptovský Mikuláš - Košice zo dňa 3.12.2019 sa neodohral pre nespôsobilosť stavu ľadovej plochy. My, ako klub, nie sme prevádzkovateľom zimného štadióna.

Ligová rada Extraligy seniorov, riadiaci orgán súťaže na svojom zasadnutí dňa 17. decembra 2019 prerokovala na základe originálu kontrolného Zápisu o stretnutí prípad porušenia poriadkov a smerníc SZĽH v zápase Tipsportligy č. 193 MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. - HC Košice s.r.o. zo dňa 3.12.2019, ktorý sa neodohral z dôvodu nespôsobilosti ľadovej plochy podľa popisu HR v Zápise o stretnutí „Stretnutie sa neodohralo – bolo ukončené v zmysle čl. 6.5.4 SP SZĽH.

Ligová rada, riadiaci orgán súťaže Extraligy seniorov (Tipsportligy) 2019/2020 po posúdení podkladov – kontrolného Zápisu o stretnutí č. 193 MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. - HC Košice s.r.o. zo dňa 3.12.2019, Správy delegáta zápasu a stanoviska MHk 32 L. Mikuláš a.s. konštatuje, že v zápase Tipsportligy č. 193 MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. - HC Košice s.r.o. dňa 3.12.2019 došlo zo strany organizátora zápasu MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. k porušeniu poriadkov a smerníc SZĽH.

Organizátor zápasu MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. nezabezpečil regulárnosť hracej plochy a keďže závada nebola odstránená v lehote podľa SP SZĽH čl. 6.5.4, hlavný rozhodca ukončil zápas z dôvodu nespôsobilej ľadovej plochy.

Na základe týchto informácii Ligová rada rozhodla nasledovne:

Družstvo MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. sa previnilo voči Súťažnému poriadku SZĽH čl. 7.5 a 7.5.3 a preto riadiaci orgán súťaže v zmysle SP SZĽH čl. 6.13.1, čl. 6.13.1.2 vyhlasuje športovo-technicky kontumáciu zápasu č. 193 MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. - HC Košice s.r.o. zo dňa 3.12.2019 s výsledkom 0:5 a priznaním 3 bodov v prospech družstva HC Košice s.r.o. Družstvu MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s., ktoré sa previnilo, sa nepriznáva žiaden bod a obdrží pasívne skóre 0:5.

Mikuláš DO TOHO!!!

Pomôžme Monike

06.05.2020: Vážení priatelia, pomôžte.

celý článok

Nové tréningové pomôcky

06.05.2020: Nové tréningové pomôcky.

celý článok

Rovní a rovnejší?

28.04.2020: Je všetko morálne v poriadku?

celý článok

Dva rôzne metre?

20.04.2020: Podali sme podnet voči uzneseniu Výkonného výboru.

celý článok

O sezóne po sezóne s Generálnym manažérom

16.03.2020: Posezónny rozsiahli rozhovor s Generálnym manažérom.

celý článok